Pro řadu zákazníků vyrábíme speciální zařízeni pro manipulaci v hutích včetně montáže hydraulických a pneumatických rozvodů.

Do oblasti zpracování nerostných surovin dodáváme stroje a zařízení, které vyrábíme dle dokumentace dodané zákazníkem.

Příklady takových zařízení jsou pásové dopravní systémy, drtiče, třídiče, pece atd.