PSP Speciální strojírna a.s. má univerzální výrobní zařízení a prostory ideální pro kusovou a malosériovou výrobu v oblasti přesného strojírenství. Hlavním předmětem podnikání je konstrukční činnost, výroba, prodej, servis, poradenská a zprostředkovatelská činnost v těchto oborech:

  • výroba svařených konstrukcí s opracováním pro strojírenské celky do hmotnosti 20t
  • výroba přípravků pro svařování, zámečnické, montážní, kontrolní a obráběcí operace
  • výroba jednoúčelových zařízení včetně montáže dle zákaznické dokumentace
  • obrábění zákazníky dodaných dílců na CNC frézkách
  • výroba zakázek pro program OFFSHORE
  • tepelné zpracování dodaných i vyráběných dílů

Kvalitní výroba pro komplexní uspokojení adresných požadavků zákazníků je podložena vysokou odborností pracovníků, kterou dokládají získané certifikáty:

  • Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2008 společností DNV
  • Svářecí průkazy dle EN 1090-1:2009+A1:2001 a DIN EN ISO 3834-2 společností DVS ZERT a GSI SLV
  • Certifikace svařovacích procesů (WPQR) společností DNV dle DNV-OS-C401 (OCTOBER 2014) pro program OFFSHORE

Nabízíme pronájem volných skladovacích prostor v halách s možností odbavení kamionu a s maximální hmotností balení 20 tun. Kontaktní osoba ing. Josef Skácel, tel.: +420 602 783 734, e-mail: skacel@psp-sps.cz.

N A Š E  C E R T I F I K A Č N Í   O R G A N I Z A C E

0
NA TRHU OD ROKU
0
VÝROBNÍ PLOCHA
0
POČET STROJŮ
0
POČET ZAMĚSTNANCŮ